Gebruikersrecht knutseltips.nl


GEBRUIKERSRECHT KNUTSELTIPS.NL
Door gebruik te maken van Knutseltips.nl, verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals hieronder vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht onze site niet te gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient u altijd toestemming te vragen van de ouders.

GRATIS/RECLAME
Deze site is gratis te bezoeken en de inhoud wordt mogelijk gemaakt door inkomsten via adverteerders. Content is zelf ontwikkeld of wordt aangeleverd door internationale partners op het gebied van knutselen. Adverteerders kunnen zowel reclameboodschappen richten op kinderen, alsmede op ouders aangezien dit ook een grote groep gebruikers zijn van de site. Wel zullen reclameboodschappen van bijvoorbeeld: racistische, kwetsende en pornografische karakter worden geweerd. Door het aanbod van de adverteerders blijft het mogelijk om u de site gratis aan te bieden. Door het aanbod van advertenties, kan dit gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit van de instructies of andere materialen die u afdrukt via onze site.

U kunt nimmer aanspraak maken op een slechte kwaliteit afdruk via dit instructiegedeelte van de site, aangezien we hier niet verantwoordelijk voor zijn en dit ook grotendeels afhankelijk is van de instellingen van uw eigen PC en printer. Ook zijn de meeste advertenties op afgedrukte instructies en alle andere materialen van de site in kleur en indien u een zwart wit printer heeft, zal de advertentie mogelijk ook bij u worden afgedrukt.

De redactie van knutseltips.nl behoudt zich altijd het recht voor om bepaalde onderdelen uit het gratis gedeelte aan te passen of te verwijderen. U kunt geen enkele aanspraak maken op onderdelen of inhoud van dit gratis gedeelte.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN MATERIALEN
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Knutseltips.nl en hun partners. Materialen afkomstig van Knutseltips.nl of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, gelicenseerd wordt door of bestuurd wordt door Knutseltips mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van de instructie van het knutselmateriaal downloaden op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciele gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat.

Aanpassing van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doeleinde is een schending van copyright en van andere eigendomsrechten van knutseltips.nl en eigenaars van karakters die worden gebruikt op onze site. In het kader van de Overeenkomst is het gebruik van al dergelijk materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving verboden.

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van Knutseltips .nl of rechthebbende partijen van karakters die worden gebruikt op de site zoals Disney, Paddington, Bridge Entertainment, etc..

In het geval dat u en knutselplaat of knutselinstructie downloadt van de site, wordt u door Knutseltips.nl een licentie verstrekt voor de afbeelding(en) en gegevens die zijn bijgevoegd. Knutseltips.nl draagt geen eigendomsrechten van de knutselinstructies aan u over. U bent gratis eigenaar van het medium waarop de wordt vastgelegd, maar knutseltips.nl en al haar samenwerkende partijen behouden het volledige eigendomsrecht met betrekking tot de kleurplaten, en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat. U mag de knutselinstructies niet herdistribueren, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, in onderdelen splitsen of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

AANBIEDINGEN

Indien je gebruik maakt van aanbiedingen via banners of andere onderdelen op de site, die worden aangeboden door een van onze partners, verzoeken wij je vriendelijk om hun privacybeleid goed door te lezen bij het invullen van jouw gegevens.

Als er onjuiste gegevens van jou zijn geregistreerd, zullen we deze na bevestiging van jouw kant aanpassen. Je kunt eventuele wijzigingen via onze contactpagina aan ons doorgeven.

GEBRUIK VAN COOKIES

Knutseltips.nl kan jouw opgegeven gegevens in combinatie met ons verkregen informatie over jouw gebruik van onze website, onze diensten nog beter laten aanpassen op jouw wensen.

Knutseltips.nl kan zonodig cookies toepassen om zodoende jou als gebruiker van Knutseltips.nl te herkennen en het gebruik van de site te optimaliseren. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit een website naar de pc van de bezoeker worden gestuurd. Deze ‘cookies’ worden gebruikt om jouw als internetgebruiker van een bepaalde website te herkennen en zodoende meer gerichte informatie of advertenties aan te bieden. De cookies maken het zo bijvoorbeeld mogelijk voor ons om te zien of je onze website al eerder hebt bezocht of dat je een nieuwe bezoeker bent. Belangrijke informatie naar de adverteerders van onze website, waarmee we dus weer mogelijk maken om inkomsten te werven en onze diensten gratis te houden. Daarnaast zijn we ook in staat om dezelfde uiting aan jou als gebruiker van onze website te beheersen, waardoor je niet telkens met dezelfde uiting wordt geconfronteerd. Indien je de cookies niet wilt accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om deze cookie uit te zetten. Meer informatie hierover op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm

De door jou opgegeven en geregistreerde gegevens worden gebruikt voor desbetreffend onderdeel waarvoor ze geregistreerd zijn. Bijvoorbeeld om jouw gewonnen prijs toe te sturen of om je maandelijks onze gratis nieuwsbrief toe te zenden. Daarnaast kan jouw informatie eventueel gebruikt worden om commerciële boodschappen of interessante aanbiedingen van Knutselpagina.nl of een van haar partners specifiek op jouw af te stemmen. Tenzij je aan ons hebt aangegeven dat je niet wenst dat je gegevens daarvoor worden gebruikt. Als je geen prijs stelt op commerciële informatie van Knutselpagina.nl, heb je te allen tijde de mogelijkheid om je direct af te melden. Als het gaat om commerciële informatie van onze partners, kun je jouw verzoek richten aan deze partner.

Knutseltips.nl houdt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je deze informatie ook aan je ouders te laten zien!

Indien je vragen hebt over onze voorwaarden, kun je je vragen wenden aan:

Contactpagina knutseltips

Voor al uw commerciële mogelijkheden op de websitepagina’s en andere knutselmaterialen van deze site, kunt u met ons via de contactpagina opnemen.